Rise

Flagtvedt

Bygg AS

Flagtvedt Eiendom AS Rise Utleie AS


  • A 55 m2
  • B 205 m2
  • C 55 m2
  • D Flagtvedt Bygg AS
  • E 60 m2
  • F mesanin 292 m2
  • Felles område med kjøkken, toaletter, dusj m.m.

Ta kontakt om din bedrift har behov for lokaler.

© FLAGTVEDT BYGG AS 2020